Regulamin placu zabaw

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym aktywnej zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 13 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
7. Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe.
8. Wszelkie uszkodzenia elementów zabawowych należy niezwłocznie zgłaszać do właściciela obiektu.
9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

Telefony alarmowe:

  • Policja – 997

  • Pogotowie ratunkowe – 999

  • Ogólny, pomoc – 112

  • Wolisz porozmawiać? Zadzwoń! 607 607 058

Morska Polana w e-nocleg.pl Noclegi e-nocleg.pl Mielno noclegi
2023 © Morska Polana - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Kontakt